Enviromentální politika

Enviromentální politika

 

Vedení společnosti BPP Innoxius se v rámci všech činností své působnosti, hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje a touto environmentální politikou se zavazuje:

  

 • Soulad s právními předpisy a jinými závaznými požadavky považovat za samozřejmý.
 • Otevřeně komunikovat s veřejností a státní správou v problematice životního prostředí.
 • Angažovat všechny své spolupracovníky v problematice zlepšování environmentálního
  profilu společnosti.
 • Trvale omezovat negativní dopady činností firmy na životní prostředí s důrazem na tyto oblasti:
  • třídění odpadů a jejich poskytování k opakovanému využití
  • snižování spotřeby papíru a zvyšování podílu recyklovaného papíru
  • snižování spotřeby energií především omezováním požadavků na cestování díky
   využívání moderních komunikačních technologií
  • Rozvíjet povědomí o ochraně životního prostředí u všech svých dodavatelů.
  • Preventivně předcházet znečištění vody, ovzduší, půdy a nadměrnému vytváření
   odpadů.
  • Angažujeme veškeré spolupracovníky ve zlepšení Enviromentálního profilu
   společnosti

Tato politika je závazná pro všechny spolupracovníky společnosti. Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku, rozpracovávat ji do měřitelných cílů, k plnění cílů poskytovat potřebné zdroje a osobní příklad.